Wydawanie paczek żywnościowych dla osób zakwalifikowanych
nastąpi
dnia 6 listopada 2018 r. (wtorek) w godz. od 10.30 do 16.00
w świetlicy wiejskiej w Bobrowcu.