PCPR informuje, że Powiat Starogardzki przystąpił w 2019r. do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego.

Moduły i obszary, które będą realizowane w roku 2019, to:

  • MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
  • MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę

Więcej informacji dostępnych w ulotce (PDF, 544kB).