Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Smętowie Granicznym

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w okresie od lipca 20111 do grudnia 2012.

Historia ŚDS "Tęcza” sięga1995r.
25 maja Uchwałą Rady Gminy nr 16/95 powstał  Ośrodek Adaptacyjny "Tęcza" w Kopytkowie. Był to pierwszy tego typu ośrodek w województwie pomorskim. Powstał z inicjatywy byłej Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym, a obecnej Wójt Gminy Pani Zofii Kirszenstein. Po latach działalności obiekt przestał spełniać obowiązujące standardy i poczyniono kroki by przenieść placówkę do innego budynku.

Tym sposobem  1 stycznia 2009r. rozpoczęliśmy swoją działalność jako Środowiskowy Dom Samopomocy "Tęcza" w Lalkowych.
Placówką zarządza obecnie Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym Pani Mariola Wolnik.
Dom finansowany jest przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Kwota jaką otrzymujemy przeznaczona jest na pokrycie wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka.

Jeśli doświadczasz przemocy, koniecznie o tym poinformuj.

Czasem wystarczy drobna interwencja z zewnątrz, aby sytuacja wróciła do normy i incydent przemocy się nie powtórzył.
Nie pozwalaj, aby Twoja rodzina pozostała sama z tym problemem. To, że szukasz pomocy nie oznacza, że nie kochasz swoich bliskich.
Pozwól pomóc sobie i im. Stosowanie przemocy wobec osób najbliższych jest zabronione.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPZ logotyp

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zadania wynikające z PO PŻ realizowane będą przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMĘTOWIE GRANICZNYM.
Oprócz wsparcia żywnościowego, powadzone będą działania w zakresie wsparcia prawnego, psychologicznego i socjalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły też skorzystać na bieżąco z prowadzonej pracy socjalnej oraz asystenckiej.

O terminach warsztatów będziemy informowali na bieżąco.
Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej będzie przekazywana do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).
Od lipca 2015r. do końca lutego 2016r. osoby, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smętowie Granicznym (379 osób), będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich następujące produkty: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Wydarzenia i ogłoszenia w ramach Programu:

biuletyn informacji publicznej
epuap

KRONIKA


SDS

PROJEKTY i PROGRAMY

logo nowe spojrzenie

ŚDS TĘCZA

logo ŚDS Tęcza Lalkowy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

stop dla przemocy w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

Punkt Poradnictwa Psychologicznego

 

Dyżur Radcy Prawnego

prawnik

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karty dużej rodzinny

Bezpieczny i Aktywny Senior

ASOS

Banki Żywności

----------------------------

Bank Żywności w Tczewie